โบชัวร์เครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ SAM-05

คู่มือการใช้งานเครื่องเป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ SAM-05