1. ใส่ถ่าน ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน ที่ด้านหลังตัวเครื่อง
 2. เปิดเครืี่องโดยกดปุ่ม ON (ค้างเล็กน้อย) และรอนับถอยหลังไฟสีส้ม (READY) กระพริบ 5..4..3..2..1
 3. ไฟสีเขียวขึ้นที่ READY  แล้วสัญลักษณ์ขึ้น “—” คือ สถานะพร้อมใช้งานให้เป่าลมหายใจทางปากผ่านกรวยที่ด้านข้างตัวเครื่องเป่าค้างอย่างน้อย 4 วินาที และควรเป่าห่างจากตัวเครื่อง 3-5 เซนติเมตร
 4. รอเครื่องประมวลผลประมาณ 2-5 วินาที
 5. การแสดงผลระดับปริมาณแอลกอฮอล์ จะแสดงตัวเลข 3 หลัก คือ 0-400 mg% ดังนี้
  หน้าจอ LCD แสดง “0.0” (เสียงร้องเตือน 1 ครั้ง) = ไม่มีแอลกอฮอล์ในร่างกาย (ปริมาณเป็น 0 mg%)
  x หน้าจอ LCD แสดง “50” (เสียงร้องเตือน 3 ครั้ง) = มีแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่ากฏหมายกำหนด (ปริมาณเป็น 50 mg%)
  no หน้าจอ LCD แสดง “no” (เสียงร้องเตือน 2 ครั้ง) = เป่าลมน้อยเกินไป หรือ ไม่มีลมเข้าไป ให้กดปุ่ม RECALL รอสัญญาณแล้วเป่าใหม่อีกครั้ง
 6. หากต้องการวัดครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง ให้กดปุ่ม RECALL (ก่อนที่เครื่องจะปิดตัวเอง) โดยเครื่องจะกลับไปนับถอยหลัง 5..4..3..2..1 GO! (เริ่มเป่า)
 7. เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทิ้งเครื่องไว้สักพักเครื่องจะทำการปิดเองโดยอัตโนมัติ (หากไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดถ่านทั้งหมดออกเก็บไว้)

วีดีโอสาธิตการใช้งาน